Merhabalar,

Bu yazımda Cassandra cluster üzerinde yaptığımız benchmark testi ve sonuçlarından bahsetmeye çalışacağım.

Test Ortamı Bilgileri
CPU : 8 Core
RAM : 16 GB
Node Count : 6 (3 node DC1, 3 node DC2)
Cassandra Version : Apache Cassandra 3.11

Ortam bilgileri yukarıdaki gibi olup test için cassandra stress toolu kullanılmış olup linkten kullanım şekillerini inceleyebilirsiniz.

Öncelikle bu testteki odağımızın kaynak değerleri değil optimal çalışma şekli olduğunu belirtmek istiyorum. Daha çok kaynak her zaman daha fazla performans anlamına gelmemektedir. Bu testteki amacımız ideal çalışma koşullarını sağlamakla ilgili olup kaynak değerlerden bağımsız bir yaklaşım sergilenmiştir.

Aşağıda görüldüğü gibi testin sonuçlarını bir…


Hi everyone,

In this article, I will try to explain how to install and configure PgBouncer for production use cases.
I hope you all enjoy and solve some issues in your environment :)

WHY DO WE NEED CONNECTION POOLING?

PostgreSQL has heavy weight connection handling architecture. Every incoming connection creates a new backend process which is considerably costly. This is not efficient when it comes to high connection numbers on production.

Usually when a client sends a request to PostgerSQL, it creates a connection on DB. Until it responds back to client, DB connection remains open. This is a problem if connections created and discarded in…


Hi everyone,

In this article, I will try to explain “PREPARED STATEMENTS” on Couchbase, which is an alternative for RDBMS “STORED PROCEDURES”. I hope you all enjoy and maybe solve your problems depend on this :)

WHAT IS STORED PROCEDURE?

As you know when it comes to run the query on RDBMS its important to use SP(Stored Procedures)’s. Why is it important so?

Because when you run “ad-hoc” queries it goes to query engine. After some process query engine decides to use most efficient and costless query plan. This is important guys, for every single “ad-hoc” query, query engine does this. What is the…


Merhabalar,

Bu yazımda sizlere Linux (Centos 7.6) işletim sistemi üzerinde SQL Server ve AlwaysOn yapısının kurulması konusunu anlatmaya çalışacağım.

İsterseniz öncelikle biraz kullandığımız kaynaklardan ve özelliklerinden bahsedelim.

Öncelikle SQL Server 2012 ile hayatımıza giren Always ON availability group servisinden bahsedelim. Bu servis bizlere SQL Server üzerinde high availability, disaster recovery, read-scale balancing gibi birçok konuda önemli bir avantaj sağlamaktadır.
AlwaysOn servisinin çalışabilmesi için elimizde bir cluster manager servisi bulunması gerekmektedir.
Windows sunucular üzerinde WSFC(Windows Server Failover Cluster) servisi bize bu hizmeti sağlamaktadır.
Linux sunucularda bu servis Pacemaker tarafından sağlanmaktadır.

Pacemaker nedir?

Pacemaker servisleri için yüksek erişilebilirlik sağlayan açık kaynak kodlu bir cluster…


Merhabalar,

Bu yazımda sizlere SQL Server 2012 ile hayatımıza dahil olan AlwaysON özelliğinin Network katmanında nasıl izole edilebileceğinden bahsetmeye çalışacağım.

AlwaysON ,SQL Server üzerinde kullanabileceğimiz HA/DR(High Availability/Disaster Recovery) çözümlerinden en güncel ve güvenilir olanıdır. Bize sunduğu Listener(VNN) ,Auto-Failover ,Sync/Async replika ve Availability Group(AG) seçenekleriyle hem esneklik hem de kullanım kolaylığı sunar. Diğer HA çözümleri ve Alwayson kurulumu hakkında aşağıdaki linklerden bilgi alabilirsiniz.

https://www.mssqltips.com/sqlservertip/2482/sql-server-high-availability-options/

https://www.sqlrx.com/steps-for-installing-sql-server-alwayson-availability-groups/

Bu yazıda odaklanacağımız kısım Alwayson yapısının Network kullanımını optimize etmek ve projemiz açısından en verimli şekilde bu özelliği kullanmak.

Alwayson beklemeleri nelerdir?

AlwaysOn’a dahil edilen veritabanları haberleşme ve senkronizasyonu sağlamak için Network katmanını aktif bir şekilde kullanır. Bu kullanımları…


Merhabalar, bu yazımda sizlere SQL Server üzerinde farklı iki veritabanında bulunan 2 ayrı tablonun birbirine nasıl senkronize edileceği konusundan bahsedeceğim.

Neden böyle bir işlem yaptık?

Bu basit örneklerle anlattığım çalışmayı PRODUCTION geçişinde bir veritabanından diğer veritabanına alınmak istenen bir tabloyu taşımak için kullandık ve 2 dakikalık bir Schedule ayarladık. Yani uygulama en fazla 2 dakika downtime vererek başka bir database üzerinden çalışır duruma geldi ve veri tutarlılığından emin olduk.

Bu işlemde kullandığımız SQL Server SSIS hizmeti ve Merge ifadesi ile ilgili kaynakları aşağıda paylaşıyorum ve anlatmaya geçiyorum.

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/merge-transact-sql?view=sql-server-ver15

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56827

Öncelikle kaynak(source) ve hedef(target) veritabanlarını belirleyip hedef veritabanında tabloyu taşımak istediğimiz isimde oluşturuyoruz. …

Seyyid Ahmet Demir

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store